Tillbaka

toppbilder55.jpg

Avdelningschef till palliativmedicin i Karlskrona och Karlshamn

Hälso- och sjukvården Region Blekinge

Om oss

Vi har nu börjat det stora arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge. Under en tio-årsperiod kommer vi att bygga nya lokaler och utveckla arbetssätt och teknik för att kunna möta framtidens behov av vård och omsorg. Det är en spännande utvecklingsresa som du också kommer att få vara en del av.
Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi. I Karlskrona bedrivs resurskrävande verksamhet dygnet runt, till exempel kvalificerad intensivvård och operationsverksamhet.

Palliativmedicinska sektionen har verksamhet i Karlskrona och Karlshamn, och tillhör Regiongemensam Närvård tillsammans med Sårcentrum, Läkarbilen och Geriatriken inom område Nära vård. Sektionen har uppdraget att bedriva specialiserad palliativ vård till invånare i Blekinge där en palliativ diagnos med komplexa symtom, eller en livssituation som medför särskilda behov kräver en specialiserad palliativ vård inom slutenvården och/eller i hemmet i nära samverkan med kommunal hemsjukvård. Palliativmedicin är huvudsakligen en mobil verksamhet, med målsättningen att individen ska kunna vårdas i hemmet i så stor utsträckning som möjligt trots komplext sjukdomstillstånd genom att ge stöd och trygghet till både patient och närstående enligt det palliativa förhållningssättet. Arbetet i sektionen bedrivs genom konsultverksamhet och anslutningsverksamhet, och har ett uppdrag att bedriva utbildning och verka för kompetensökning inom palliativt förhållningssätt och vård hos kommun, primärvård och övrig specialistvård. Medarbetarna är i nuläget ett tjugotal fördelat på läkare, sjuksköterskor, kuratorer, samt medicinska sekreterare som arbetar i multiprofessionella team utifrån ett personcentrerat arbetssätt med individen i fokus, genom nära samverkan med övriga aktörer på övriga kliniker, primärvård och kommun.

Om jobbet

Som avdelningschef för Palliativmedicinska sektionen svarar du under verksamhetschefen för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom delegerat ansvar. Du är första linjens ledare och chef för alla professioner och har ansvar för att helheten på enheten ska fungera och säkrar den långsiktiga kompetensförsörjningen genom att rekrytera, introducera och utveckla medarbetare och enhet. Utmaningen att vara delaktig i skapandet av framtidens vård kommer att vara central i din roll.

Du är också en del i basenhetens ledningsgrupp med fokus på att utveckla och driva omställningsarbetet till framtidens vård.

Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande och du har en tillsvidareanställning inom din grundprofession. För att stötta dig och utveckla ditt ledarskap erbjuder Region Blekinge chefsutbildningar och mentorskap. Du har också stödfunktioner som stöttar dig i ditt arbete.

Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.

Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.

Om dig

Vi söker dig som har erfarenhet av chef- och ledarskapsrollen samt en akademisk utbildning inom vårdsektorn eller annan utbildning erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har ett genuint intresse för palliativ vård och att tillsammans med medarbetarna på palliativmedicin driva och utveckla sektionen framåt och bygger ditt ledarskap på att skapa ett ömsesidigt förtroende gentemot medarbetarna. Du har förmåga att se helhet, initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbeten tillsammans med medarbetarna samt verka för en god arbetsmiljö. Du är också flexibel och kan ta snabba beslut när det krävs.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona och Karlshamn
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2023/403
Kontakt
  • Marie Sjöberg, verksamhetschef, 0455-735560
Facklig företrädare
  • Clara Göranzon , Vårdförbundet, 0455-731000
  • Lise-Lotte Karlsson, Vision, 0455-731000
  • Thomas Trippner, BLF, 0455-731000
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-08-20

Dela länkar