Tillbaka

Kvinna skriver på whiteboardtavla

Avdelningschef för psykiatrisk heldygnsavdelning Karlskrona

Hälso- och sjukvården Region Blekinge

Om oss

Psykiatrin är en del av nära vård och en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar.

Vuxenpsykiatrin i östra Blekinge har Ronneby och Karlskrona kommun som upptagningsområde, ca 70 000 invånare. Verksamheten har ansvar för den specialiserade psykiatriska hälso- och sjukvården för den vuxna befolkningen. Basenheten består av öppenvårdsmottagningar och mellanvård i bägge kommunerna samt en heldygnsavdelning med 15 vårdplatser i Karlskrona. Verksamheten kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, engagemang, ansvar och delaktighet.
Vi söker en avdelningschef med ansvar för heldygnsavdelning 28. Arbetsgruppen består av 30 medarbetare, sjuksköterskor och skötare, du jobbar tillsammans med vårdsamordnare, ställföreträdande avdelningschef. Du kommer att få vara med och leda utvecklingen av Blekinges vuxenpsykiatri som står inför nya utmaningar och möjligheter i samband med Region Blekinges omställning till Nära vård.
Tillsvidareanställning erhålls inom det egna kompetensområdet med ett tidsbegränsat chefsförordnande på 1-6 år. 

Om jobbet

Ledarskapet inom psykiatrin kännetecknas av personcentrerat förhållningssätt. Genom entusiasm och engagemang främjar du som avdelningschef nytänkande och utveckling i verksamheten. Vi ser tillgänglighet, kompetens och samarbetsförmåga som viktiga komponenter.
Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i basenhetens ledningsgrupp tillsammans med tre andra avdelningschefer.
Inom ledningsgruppens arbete innebär det att du är engagerad i hela klinikens resultat och utveckling.
I uppdraget som avdelningschef har du till uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån organisatoriska och ekonomiska ramar samt efter regionens policydokument. Du har ett samlat verksamhetsansvar för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi.
Vi ger dig möjlighet till chefshandledning och deltagande i Region Blekinges chefsprogram.

Om dig

Vi söker dig som har sjuksköterskeexamen eller akademisk utbildning inom vårdsektorn. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande chefsuppdrag. Du ska ha intresse och förmåga att bedriva ett aktivt och lyhört ledarskap. Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö och uppskattar de möjligheter till relationsskapande och samarbete som ledarskapet ger. Du bygger ditt ledarskap på att skapa ett ömsesidigt förtroende gentemot medarbetarna. Du har förmåga att entusiasmera dina medarbetare samt verka för en god arbetsmiljö. Du kan konsten att motivera andra och har förmåga att se helheten. Du stimuleras av nya utmaningar och vill initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbete som leder till förbättringar för patienterna.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.

Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.   Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2023/568
Kontakt
  • Carina Söderholm, 0734-471611
Facklig företrädare
  • Anna Håkansson Vårdförbundet, 0457-731620
  • Robert Johansson Kommunal, 0455-735900
Publicerat 2023-08-28
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Dela länkar