Tillbaka

Medarbetare i Region Blekinge

Avdelningschef för psykiatrisk akut- och intensivvård i Blekinge

Hälso- och sjukvården Region Blekinge

Om oss

Psykiatrin är en del av nära vård och en specialistverksamhet som erbjuder kvalificerad utredning, diagnostik, omvårdnad och behandling. Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv i nära samverkan med patienter, anhöriga och vårdgrannar.
Länsgemensam psykiatri är en av tre vuxenpsykiatriska basenheter. Det är en länsövergripande verksamhet som ansvarar för vård och behandling som inte finns att tillgå inom allmänpsykiatrin i Blekinge.
I Länsgemensam psykiatri ingår psykiatrisk akutmottagning, akut- respektive intensivvårdsavdelning, beroendeenhet med mottagning och avdelning, minnesenhet, ätstörningsenhet och sexologisk mottagning. Vi är i huvudsak lokaliserade till Blekingesjukhuset i Karlskrona. Vi erbjuder arbete i en verksamhet som kännetecknas av hög vårdkvalitet, utvecklingsvilja, engagemang, ansvar och delaktighet.

Vi söker nu en avdelningschef för Länsgemensam akutpsykiatri.

Länsgemensam akutpsykiatri innefattar akutpsykiatriska mottagningen, psykiatriska akutvårdsavdelningen samt intensivvårdsavdelningen och har hela Blekinge län som sitt upptagningsområde, med drygt 158 000 invånare. Uppdraget och dess ansvar inkluderar medborgare som är i behov av den akuta, specialiserade psykiatriska hälso- och sjukvården, för den vuxna befolkningen.

Vi är lokaliserade i Karlskrona. Mottagningen besöks av ca 2500 besök/år och vår rådgivningstelefon hanterar i snitt 11 000 inkommande samtal/år. Psykiatriska akutvårdsavdelningen (PAKA) är en avdelning med 6 vårdplatser, psykiatrisk intensivvårdsavdelningen (PIVA) har 4 vårdplatser. Personalen roterar på alla tre delar och rotationen sker dagligen.

Vi vill fortsätta att skapa en tidsenlig akutpsykiatri där lagarbete, helhet och personcentrerad vård står i centrum.

För att ständigt finnas i framkant och erbjuda just tidsenlig psykiatrisk insats arbetar enheten kontinuerligt med förbättringsarbete.

Arbetsgruppen består av 40 medarbetare och Du har till Din hjälp vårdsamordnare, ställföreträdare och administrativ assistent/chefsstöd. Du kommer att få vara med och leda utvecklingen av Blekinges akutpsykiatri som står inför nya utmaningar och möjligheter i samband med Region Blekinges omställning till Nära vård.

Om jobbet

Ledarskapet inom psykiatrin kännetecknas av personcentrerat förhållningssätt. Genom entusiasm och engagemang främjar du som avdelningschef nytänkande och utveckling i verksamheten. Vi ser tillgänglighet, kompetens och samarbetsförmåga som viktiga komponenter.
Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i basenhetens ledningsgrupp tillsammans med tre andra avdelningschefer, HR konsult, controller och medicinsk rådgivare.
Inom ledningsgruppens arbete innebär det att du är engagerad i hela klinikens resultat och utveckling.
I uppdraget som avdelningschef har du till uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån organisatoriska och ekonomiska ramar samt efter regionens styrdokument. Du har ett samlat verksamhetsansvar för verksamhetsutveckling, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Vi ger dig möjlighet till chefshandledning, mentor och deltagande i Region Blekinges chefsprogram.

Regionen tillämpar tidsbegränsat chefsförordnande som bygger på att det finns en grundtjänst med en tillsvidareanställning som kompletteras med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Tidsbegränsat chefsförordnande ges på förordnandeperiod under 1-6 år.

Om dig

Vi söker Dig som har akademisk utbildning inom vårdsektorn eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att Du har erfarenhet från liknande chefsuppdrag. Du ska ha intresse och förmåga att bedriva ett aktivt och lyhört ledarskap. Du drivs av att jobba målmedvetet i en dynamisk miljö och uppskattar de möjligheter till relationsskapande och samarbete som ledarskapet ger. Du bygger ditt ledarskap på att skapa ett ömsesidigt förtroende gentemot medarbetarna. Du har förmåga att entusiasmera dina medarbetare samt verka för en god arbetsmiljö. Du kan konsten att motivera andra och har förmåga att se helheten. Du stimuleras av nya utmaningar och vill initiera och driva förändrings- och utvecklingsarbete som leder till förbättringar för patienterna.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlskrona
Län Blekinge län
Land Sverige
Referensnummer 2023/344
Kontakt
  • Lena Danielsson, 0455-736020
Facklig företrädare
  • Anders Pagels, Vårdförbundet, 0455-731040
  • Marita Johansson, 0455-731040
Publicerat 2023-05-02
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Dela länkar